: آدرس

زنجان، شهرک قدس، خیابان شهید محمد حیدری ، نبش پنجم غربی (پشت  فروشگاه رفاه) پلاک 70/1، ساختمان آرمان


کد پستی: 4513715517تلفن: 02433474176-02433474175

فکس: 02433475045

  همراه: 09125417168  Email:  arman.bana.ce@gmail.com