خـط مشی و چـشم انداز

             شرکت آرمان بنای اشراق به عنوان مجــموعه ای پویا، با تکیه بر توانایی نیروهای مســتعد، جوان وخلاق خود در صدد است تا با ارائه خدمات در زمینه­های مطالعات فاز صفر و تهیه طرح های فاز یک و دو و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی و انجام مطالعات و تهیه طرحهای شهری و همچنین طراحی مقاوم سازی سازه ای و بهسازی و مدیریت مصرف انرژی و رعایت اصول توسعه پایدار سهمی هر چند اندک در رشد و تعالی کشور عزیزمان داشته باشد. این شرکت به منظور ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده به کارفرمایان، افزایش بهره وری سازمانی و تهیه ساز وکارهای لازم به جهت اطمینان از انجام تعهدات در  مقابل کارفرمایان با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس الگوی استاندارISO-9001  ، خود را ملزم به رعایت موارد ذیل می داند:

         - ارائه خدمات و انجام تعهدات با کیفیت ورضایت بخش برای کارفرمایان بر اساس ارزشهای اخلاقی واتکا واعتماد به پتانسیل نیرو های جوان و خلاق

         - ارزیابی عملکرد همکاران و ایجاد بستر مناسب به جهت افزایش بهره وری منابع انسانی وارتقای کیفیت خدمات

         - ارتقای کیفی ارائه خدمات بر اساس استانداردها و اصول علمی

مدیریت شرکت آماده سازی شرایط مناسب کاری و امکانات مورد نیاز را به جهت بهبود مستمر و روز افزون به جهت اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت را وظیفه خویش دانسته و موفقیت در ازای سیاست های فوق و نیل به اهداف سازمانی مورد نظر را تنها در سایه برنامه ریزی صحیح و مشارکت و همراهی و همفکری همکاران عزیز میسر میداند.