ژئوتکنیک

غلامرضا نیازی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران- ژئوتکنیک

سابقه: ۱۴ سال

سمت: سرگروه-طراح

فریدون امانلو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران- ژئوتکنیک

سابقه ۱۳ سال

سمت: سرگروه و مسئول واحد پیمان و رسیدگی

خلیل زمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران – راه و ترابری

سابقه: ۵ سال

سمت: طراح