انفورماتیک

مهدی محمدی
مدرک تحصیلی: کارشناسی کامپیوتر
سابقه: ۱۰ سال
سمت: مهندس نرم افزار

سمیه قدیمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی کامپیوتر
سابقه: ۴ سال
سمت: مهندس نرم افزار

محسن علوی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد الکترونیک
سابقه: ۱۲ سال
سمت: مسئول طراحی، راه اندازی و پشتیبانی سایت