تجربیات مشاور

عنوان پروژهمحل احداثمساحتتاریخگالری
طراحی سازه کلینیک ویژه ابهر و قیدارزنجان19051394
نظارت کلینیک ویژه شهر ابهرزنجان - ابهر18751394
نظارت کلینیک ویژه شهر قیدارزنجان - قیدار19051394
طراحی ونظارت بهسازی بخش CSR بیمارستان امید ابهرزنجان - ابهر8401394
طراحی مجدد کلینیک ویژه ابهرزنجان - ابهر27001395
طراحی و نظارت بخش اورژانس بیمارستان امید ابهرزنجان - ابهر8001395
نظارت عالیه و کارگاهی احداث بخش اورژانس بیمارستان امید ابهرزنجان - ابهر8001395
طراحی انبار دارو و ملزومات شهر خرمدره زنجان5201395
طراحی مراکز بهداشتی و درمانی روستایی تیپ 399 متر مربعیزنجان3991395
طراحی پانسیون پزشک و سرایداری تیپ 128 متر مربعیتیپ شهرستانها1281395
طراحی مرکز بهداشتی درمانی شهری زنجان6001395
طراحی مرکز بهداشتی درمانی شهری زرین رودشهرستان خدابنده بخش بزینه رود11351395
طراحی خانه های بهداشت روستایی تیپ 70 و 90 و 120 متریزنجان28096-1395
طراحی پایگاه های سلامت شهریزنجان110096-1395
طراحی مراکز جامع سلامت شهریزنجان550096-1395
طراحی آزمایشگاه های مرکزی زنجان و قیدارزنجان - قیدار86096-1395
طراحی سلامتکده طب سنتی (معماری و سازه)زنجان160096-1395
طراحی سازه و فاز یک معماری خوابگاه بهورزی خدابندهپروژه شهرستان خدابنده4141396
طراحی مرکز جامع سلامت و آموزشگاه بهورزی ماهنشانشهرستان ماهنشان16001396
طراحی آزمایشگاه مرکزی خدابندهشهرستان خدابنده2901396
طراحی آزمایشگاه مرکز شماره 3زنجان7831397
طراحی مرکز جامع سلامت شهری شماره 4زنجان7801397
طراحی پایگاه سلامت شماره 3 کوی اسلام آبادزنجان2871397
طراحی مرکزجامع سلامت پونکزنجان8061397
آزمایشگاه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی زنجانزنجان12181397
توسعه فضایی بیمارستان شهید بهشتی (اورژانس ،نما ، محوطه)زنجان15071397
طراحی پانسیون پزشکان مرکز بهداشتی درمانی تیپ یک شهر دندیشهر دندی4521397
طراحی ساختمان پایگاه هوایی اورژانس زنجانزنجان1811397
عنوان پروژهمحل احداثمساحتتاریخگالری
طراحی ساختمان شهرداری نیک پینیک پی - زنجان4001392
طراحی سازه سرای محله زنجان جنوبی تهرانتهران20001392
طراحی ساختمان اداری کارخانه پرهام رویکیلومتر 5 جاده زنجان - بیجار3501391
طراحی ونظارت ساختمان اداری کارخانه کاتالیست پارسیانشهرک صنعتی روی زنجان4001391
طراحی ستاد شبکه بهداشت زنجان ، قیدار و خرمدرهزنجان – قیدار - خرمدره22531396
طراحی ستاد شبکه بهداشت سلطانیهسلطانیه13571396
طراحی ساختمان اداری شهرکهای صنعتی استان تهراناستان تهران1001396
طراحی ساختمان اداری و پست امداد گلشهر کاظمیه زنجانشهر زنجان32501397
طراحی ساختمان اداری ناحیه دو زنجان اداره گاز استان زنجانشهر زنجان28721397
عنوان پروژهمحل احداثمساحتتاریخگالری
طراحی ابنیه دامپروری 1000 رأسیدهگلان - کردستان10 هکتار1389
طراحی ابنیه دامپروری 1000 رأسیکنگاور - کرمانشاه15 هکتار1391
طراحی ابنیه دامپروری 2000 رأسیداورزن - سبزوار27 هکتار1392
طراحی ابنیه دامپروری 1000 رأسیگیلان10 هکتار1393
طراحی ابنیه دامپروری 1000 رأسیسلماس – آذربایجان غربی20 هکتار1393
طراحی ابنیه دامپروری 1000 رأسیالیگودرز20 هکتار1394
طراحی کارخانه صالحین روی زنجاندندی5 هکتار1395
طراحی کارگاه های شهرک صنعتی پوشاک تهرانتهران50001396
نظارت مجتمع سرب و روی انگورانشهرستان دندی1395
عنوان پروژهمحل احداثمساحتتاریخگالری
نظارت بر تکمیل کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجانزنجان33001395
مطالعات مراحل اول و دوم آزمایشگاه جامع تحقیقات و لابراتوار حیواناتزنجان16001395
طراحی آموزشگاه بهورزی زنجانزنجان111896-1395
طراحی آموزشگاه بهورزی ابهرزنجان - ابهر10761397
طراحی ساختمان الحاقی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجانزنجان111001397
طراحی و نظارت کارگاههای مرکز رشد دانشگاه زنجانزنجان19401397
نظارت حوزه علمیه قیدارشهرستان خدابنده105471396
عنوان پروژهمحل احداثمساحتتاریخگالری
طراحی بیش از 30 مجموعه میوه و تره بارتهران400001390
طراحی خانه معلم شهرستان زنجان(هتل معلم )زنجان - چهارراه سوم کوچمشکی70001392
طراحی فاز یک ایستگاه شماره2تله کابین گاوازنگ زنجانمنطقه گردشگری گاوازنگ زنجان200001391
مطالعات مرحله اول و دوم مجموعه بازارچه تجاری لاین A جاده گاوازنگمنطقه گردشگری گاوازنگ زنجان300001395
طراحی ونظارت فود کورت گاوازنگمنطقه گردشگری گاوازنگ زنجان70001396
عنوان پروژهمحل احداثمساحتتاریخگالری
طراحی و نظارت بازداشتگاه قیدارزنجان - قیدار10001391
طراحی ساختمان پلیس راهور منطقه 10 تهران بزرگتهران30001391
طراحی ساختمان کلانتری 16 ستاد فرماندهی زنجانزنجان20001393
طراحی ساختمان کلانتری 11 و پلیس راهور شهرزنجانزنجان25001394
عنوان پروژهمحل احداثمساحتتاریخگالری
طراحی و نظارت 30ساختمان واحده غدیرزنجان – خیابان بعثت5000 متر مربع1391
طراحی چندین پروژه مسکونی در زنجان وتهرانزنجان-1387 تا کنون
عنوان پروژهمحل احداثمساحت تاریخگالری
طراحی محوطه مرکز سلامت کوی گلشهرزنجان1395
طراحی محوطه ستاد بحران و انبار دارویی زنجانزنجان1395
طراحی محوطه کتابخانه مرکزی پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجانزنجان1396
طراحی محوطه مسجد دانشگاه علوم پزشکی زنجانزنجان 1397
طراحی محوطه مرکز جامع سلامت روستای میرجانزنجان-روستای میرجان1397
عنوان پروژهمحل احداثمساحتتاریخگالری
شناسایی نقاط آسیب پذیر مدارس در 5 سال گذشتهزنجان-1393-1392
مکان یابی دفع پسماند شهری آب برزنجان-1395
مطالعه و بررسی استقرار سیستم مدیریت سبز در مدارس موجود زنجان1397
عنوان پروژهمحل احداثمساحتتاریخگالری
طراحی جزئیات اجرایی محوطه ورزشگاه کارگران دندیدندی - ماهنشان-1394
طراحی میدان امام علی (ع) شهر آب برآب بر-1395
نظارت جاده اختصاصی و نظارت پروژه های عمرانی مجتمع سرب و روی انگوراندندی – مجتمع سرب و روی انگوران-1395
طراحی محوطه و مهمانسرای مجتمع سرب و روی انگوراندندی – مجتمع سرب و روی انگوران-1395
طراحی محوطه ستاد بحران زنجانزنجان150001396
بهسازی قسمت اداری، کافی شاپ و سرویس بهداشتی کلبه شادی زنجان5501396
طراحی و نظارت ساختمان اداری و سرویس بهداشتی فودکورت گاوازنگ زنجان2801396
طراحی سرویس بهداشتی و حمام یگان ویژه استان زنجانزنجان4301397